Proje Özeti

Proje Özeti

Bu proje ile lise 11. ve 12. sınıflarda okutulan felsefe derslerinde, sorgulama yapabilen, farklı fikirlere saygı duyan, tartışma kültürü edinen, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğini geliştirmeye katkı da bulunan ve felsefe derslerini daha eğlenceli olarak günlük yaşamda kullanılabilir hale getirmeyi hedefledik.  Öğrencilerimizin saydığımız niteliklere uygun olarak yetiştirilmesinin birinci kriteri, bu donanıma sahip öğretmenlerin varlığıdır. Bu nedenle meslekte 10 ile 25 yılını çalışan Felsefeöğretmenlerimizin eğitimi hedefimiz oldu.

Proje,  felsefe öğretmenlerinin felsefe dersinin öğretiminde oluşturmaları gereken öğrenme ortamları ve uygulamaya yönelik yöntemlerinin değişimi üzerinedir.

Projenin yöntemi yarı deneysel ve etkinlikler üzerine kuruludur. Araştırma doğrultusunda ülkemiz okullarında görev yapan 35 Felsefe öğretmeni seçilecektir.  Öğretmenlerin seçiminde Türkiye’nin bölge ve illeri bazında dengeli dağıtım yapılacaktır. Bu öğretmenlerin çalışmaları derinlemesine incelenecektir.

Bu proje, Felsefe öğretmenleri öğretim ortamında öğrenciler ile birlikte aktif kılma ve uygulanabilir olması açısından benzer projelerden ayırmaktadır. Kullanılan yöntem ve tekniklerin uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir olması açısından oldukça verimlidir.

Proje kapsamında felsefe öğretmenlerinin aktif olarak uygulayacakları yöntem ve tekniklerin öğretimi yapılacaktır.  Projenin süresince,  e-mobil ve bilgisayar destekli uygulamalarla öğretmenler arası geri bildirim almaları sağlanacaktır. Projenin sonrasında katılımcı öğretmenler aktif öğretim yöntemlerini kullanacakları dersler yapacaklardır. Projede felsefe öğretmenlerinin aktif rol alacakları yöntemler sayesinde,  öğrencilerine felsefe ve günlük hayat arasında ki bağlantıyı kurdurmaları beklenmektedir.